Kroužky 2016/2017

připravujeme:

KLUBÍČKO – OBSAZENO – možnost zapsat se do náhradníků

Dopolední program pro věkovou kategorii 2,5 až pět let. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu, pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení. Spolu s dětmi poznáváme přírodu a snažíme se být s dětmi co nejvíce venku.

Podmínkou přijetí je vyplněná přihláška.

Je možné přihlásit se i během školního roku, pokud je v některém kurzu volno.

Provoz 8.30 – 12.00 hodin, pondělí až čtvrtek. Děti lze hlásit i na jednotlivé dny. Platba je pololetní. Maximální počet dětí je 12.

KLUBKO

 

Odpolední program pro děti třetích až pátých ročníků, které se neumístily ve Školní družině.

V provozu je pondělí až pátek 12.00 – 15.30 hodin.

Náplní jsou především pohybové činnosti- hry s míčem, soutěže, tanec, výtvarné činnosti-různé výtvarné techniky, seznámení s vědou a technikou-zábavné pokusy, hudební a dramatické činnosti-zpěv, improvizace, práce s fotoaparátem. Maximální počet dětí je 16.

 

Přihláška do kurzů 2018/2019

DOUČOVÁNÍ V PAPOUCHU

 

OD ZÁŘÍ 2018

 

 

Přihlášky budou k dispozici včetně rozpisu začátkem září.

 

 

Přihlášky ke stažení na www.mddmbrandys-boleslav.cz

Bc.Klára Jurčíková, 732 410 323;

reditel@mddmbrandys-boleslav.cz