Seznam kroužků

 

Výtvarný kroužek

Děti se učí různé výtvarné techniky, malování tuší, temperami, enkaustickou malbu. Umí vyrobit strom z drátků, šperky z korálků a spoustu dalších věcí.

Keramika

 Kurzy jedou od pondělka do pátku a jednou za měsíc pořádáme i víkendovou keramickou dílnu.Výrobky děti si  můžete prohlédnout u nás v MDDM a na našich výstavách.

Modeláři

Sestavování lodních modelů podle návodu, stříhání, broušení, ohýbání, lepení, barvení,vhodné pracovní pomůcky a nástroje, dodržování správného postupu podle předlohy,zvyšování náročnosti při výběru modelů, vedení dětí k dokončení započaté práce,účast na modelářských soutěžích

 

Klubíčko

Dopolední program pro věkovou kategorii 2,5 až pět let. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu, pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení. Spolu s dětmi poznáváme přírodu a snažíme se být s dětmi co nejvíce venku.

Podmínkou přijetí je vyplněná přihláška.

Je možné přihlásit se i během školního roku, pokud je v některém kurzu volno.

Provoz 8.30 – 12.00 hodin, pondělí až čtvrtek. Děti lze hlásit i na jednotlivé dny. Platba je pololetní. Maximální počet dětí je 12.

Angličtina Papouch

Abeceda a výslovnost, rozšiřování elementární slovní zásoby, tvoření vět, vedení dialogu, práce se slovníkem, písničky, říkanky, rozpočítávala, výuka a procvičování daných okruhů: pozdravy, barvy, čísla, oblečení, hračky, lidské tělo ,rodina, doprava, škola ,zájmy, Vánoce, Velikonoce, volný čas.

 Šerm

Cílem tréninku je poznat techniku  boje, se zbraní i bez ní, to je spojeno i s poznáváním historie samotné. Trénink obsahuje boj se zbraní, od meče přes tesák až po kord, stejně tak boj beze zbraně, kde jsou obsaženy techniky pro obranu sebe sama, vycházející ze starých kodexů a šermířských manuálů středověkých mistrů.

 

Fotografický

Seznámení s fotoaparátem a další technikou, kompozice fotografie, černobílá a barevná fotografie, fotografie v plenéru a ateliéru,práce s digitální fotkou, efekty a retuše, fotokoláž, účast na soutěžích a výstavách MDDM

Klubko

Pohybové činnosti- překážkové dráhy, hry s míčem, soutěže, tanec, výtvarné činnosti-různé výtvarné techniky, seznámení s vědou a technikou-zábavné pokusy, hudební a dramatické činnosti-zpěv, hra na nástroje, improvizace, práce s fotoaparátem-focení v přírodě, portrét, úprava fotek

Otevřený klub Papouch

Cílem klubu je poskytovat dětem a mládeži prostor, v němž mohou smysluplně trávit svůj volný čas, kde mohou, získávat informace nebo najít pomoc při řešení obtížných životních situací, angličtina hrou -pondělí, hudební hrátky – úterý, pohybovky – středa, pohádkové odpoledne – čtvrtek, výtvarné dílny -pátek

Taneční týmy, zumba, břišní tance, Jump, Jump style, mažoretky

Základy tanců, choreografií, nácvik rytmu, hry na stmelení kolektivu, týmová práce – secvičení sestavy, koordinace pohybu s hudbou, vystupování a prezentace na veřejnosti, účast na soutěžích, naučit se znát své tělo, uvolnit se

Badminton

Vysvětlení pravidel badmintonu, nácvik správného držení rakety, pohybové hry, reakce na směr letu míčku, krátké míče na síť, hra, smíšené čtyřhry, uzavřené turnaje

Jóga pro děti

Nácvik správného dýchání, cviky na rovnováhu a koordinaci těla, nácvik jednotlivých jógových pozic, cviky uvolňovací, rotace páteře, nácvik správného držení těla a chůze

 

Flow arts

Flow arts je pohybová forma „žonglování“, nebo tance s předměty jako jsou tyče, řetězy a nebo jiné hračky, které můžeme znát z filmů, kde se pro boj používá nástroj jiný, než je střelná zbraň. Naučí koordinaci nejen rukou, ale celého těla. Rozvíjí rovnováhu těla a ohebnost.

 

Mladý záhranář

V tomto kurzu se děti naučí podat umělé dýchání, ošetřit nejrůznější zranění či pomoci tonoucímu. Součástí je i sportovní aktivita. Probíhá zde teoretická a především praktická výuka, nácvik první pomoci v různých nepředvídatelných situacích. Možnost osvojení základů orientace v terénu, procvičení kondičky v lanovém centru….