Blog

Dancestyle

Soutěžní taneční tým pro dívky od 6 do 15 let.

Kde: MŠ Rosa, Zahradní město.

Kdy: Každé pondělí, středu a čtvrtek.

Taneční choreografie, gymnastická a kondiční průprava, relaxační a dechová cvičení, hry a zábava

Post navigation