Kalendář

Důležitá výzva – epidemie koronaviru

Podrobnosti o akci:

Vážení rodiče, 

 

Na základě rozhodnutí Rady města a doporučení Středočeského kraje, zveřejňujeme následující informace:

 

pokud se budete vracet z rizikových oblastí, snažně Vás žádáme, abyste nechali po návratu dítě v domácí péči po dobu minimálně dvou týdnů. Aktuální mapu rizikových oblastí můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz).

 

Současně Vás chceme informovat o tom, že jsme učinili hygienická opatření jako je například denní sanitační úklid všech prostor včetně omývání drobných předmětů nebo častější mytí rukou. Zavedli jsme také přísnější pravidla týkající se zdravotního stavu dětí. Projevuje-li tedy dítě či žák sebemenší příznaky nemoci, ať už se jedná o mírný kašel či nachlazení, nebude  přijat do DDM. Pokud se v průběhu dne objeví jakýkoli příznak nemoci u dětí/žáků, bude dítě/žák v karanténě do příjezdu rodičů. 

 

 

Děkujeme za pochopení

Bc.Klára Jurčíková, ředitelka MDDM