AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ K 30.9.2021

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ K 30.9.2021

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ K 30.9.2021

29.09.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 30. ZÁŘÍ 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 27. 9. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu a jiných činností s účinností od 30. 9. 2021 . Pro školy v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:
Pro střediska volného času platí následující: OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě pravidelných aktivit neměnného kolektivu bez ohledu na počet osob ve skupině. o jakékoliv volnočasové aktivity, které se konají pravidelně v neměnném kolektivu, tak již nejsou omezeny podmínkou dokládání OTN i v případě, kdy se aktivit účastní více než 20 osob o z tohoto důvodu bylo také zrušeno prodloužení Ag testu pro pravidelné aktivity neměnného kolektivu ze 72h na 7 dnů, jelikož pro tyto aktivity již není vyžadováno předložení OTN nikdy o upozorňujeme, že provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce má povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby

Zpět