Kroužky 2020/2021

Informace k úplatě za kroužky ve školním roce 2020/2021.

ŘEŠENÍ PLATEB/ VRATEK za 1. pololetí a PLATBY 2.pololetí

Řešení plateb a vratek za 1. pololetí 2020/2021 bude probíhat během února 2021 – při ukončení 1. pololetí.

Pokud jste dosud nehradili, bude Vám vypočítána poměrná část za odučené hodiny a změněn platový předpis.

Informace k vrácení úplaty za kroužky po dobu přerušení činnosti MDDM

  • Úplata bude vrácena za dobu, po kterou byl MDDM uzavřen
  • Bude upraven předpis vaší platby na daném jednotlivém kroužku a vznikne vám přeplatek, který se vám zobrazí v Klientském centru u daného kroužku.
  • O dalším postupu, co se stane s přeplatkem, rozhodnete vy. Máte následující možnosti:
  • Přeplatek si zatím ponecháte v Klientském centru na úhradu např. 2. pololetí nebo táborů.
  • Zažádáte si o vrácení přeplatku (vratku) v jednoduchém formuláři v Klientském centru, kde vyplníte číslo účtu, kam má být částka odeslána. Pokud nemáte účet (platili jste v hotovosti), obrátíte se na účetní DDM a dohodnete si další postup.
  • V případě, že za vás platbu kroužku uhradil zaměstnavatel nebo jiná organizace, budeme vratku řešit s daným zaměstnavatelem/plátcem, protože pro nás je v tomto případě plátce on.
  • V případě, že jste měli upravenou platbu, bude se to řešit individuálně.

Pokud po celou dobu přerušení činnosti DDM probíhala distanční výuka, bude vrácena poměrná částka.  Distanční výuka je plnohodnotnou náhradou za prezenční výuku a probíhá obvykle ve stejném dni a časovém rozsahu jako prezenční výuka, pokud nebylo stanoveno jinak.

PLATBA  na 2. pololetí

Termín platby úplaty na 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude zveřejněn dle otevření a rozvolňování a výše úhrady bude upravena.   

Bohužel nám situace nepřeje, ale připravujeme různé úkoly, venkovní hry a spoustu aktivit, které mohou vaše děti využít. Zachovejte nám přízeň.

Bc. Klára Jurčíková, ředitelka MDDM

Úterý 15.30 -16.30 Zumbička, 16.40 – 17.40 Streetdance/Zumba se Sárou Žabovou

!!! PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME DLE MOŽNOSTÍ PEDAGOGŮ

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKŮ a PLATBA

Zde najdete několik jednoduchých kroků, které je potřeba zvládnout k vyřízení přihlášky do zájmového útvaru. Přihlašování v novém online centru DDM probíhá podle podobných principů, jako když nakupujete v e-shopu. Nejprve se v našem centru zaregistrujete a poté pracujete s účastníky (vašimi dětmi nebo vlastní osobou).

KROK 1 – REGISTRACE UŽIVATELE

Na stránkách nového online centra DDM najdete jednoduchý formulář pro registraci uživatele. Vyplňte svůj platný e-mail, heslo, které si vymyslíte, jméno a příjmení.

Na zadaný email Vám přijde zpráva s tzv. validačním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.

KROK 2 – ZADÁVÁNÍ NOVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Přihlašovat se mohou účastníci, bez ohledu na to, zda už byli v DDM dříve registrováni.

Přijměte prosím s pochopením, že budeme potřebovat ověření, že jde skutečně o vaše děti a nemůžeme proto tuto operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci, kliknutím na tlačítko „nový účastník“ můžete do naší databáze zapsat další osobu.

KROK 3 – VÝBĚR KROUŽKU PRO PŘIHLÁŠENÍ

Nyní už zakládáte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužku. V menu vyberte položku Kroužky. Zobrazí se vám přehled všech kroužků, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů v pravé části obrazovky (podle zaměření, dne či místa konání). Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko „přihlásit účastníka“ u některého z nich.

KROK 4 – PŘIHLÁŠKA

Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku do kroužků. Vyberte prosím, platbu. Dále vyberte, zda bude vaše dítě po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti).

Vyplňte odpovídající typ školy (případně podle okolností předškolní dítě či nestudující-dospělý), jde o statistický údaj pro výkaznictví ministerstva školství.

V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka a také typu činnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád DDM najdete se na webu DDM, případně ve vestibulu DDM k nahlédnutí.

Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu „úvod“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stav jejich úhrad.

Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete e-mailem informaci o jejím schválení a také vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu. Spolu s ní obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím bezhotovostně na účet DDM. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky!