Seznam kroužků

 

Výtvarný kurz

Děti se učí různé výtvarné techniky, malování tuší, temperami, enkaustickou malbu. Umí vyrobit strom z drátků, šperky z korálků a spoustu dalších věcí.

Keramika

Kurzy jedou od pondělka do pátku a jednou za měsíc pořádáme i víkendovou keramickou dílnu.Výrobky děti si  můžete prohlédnout u nás v MDDM a na našich výstavách.

Modeláři

Sestavování lodních modelů podle návodu, stříhání, broušení, ohýbání, lepení, barvení,vhodné pracovní pomůcky a nástroje, dodržování správného postupu podle předlohy,zvyšování náročnosti při výběru modelů, vedení dětí k dokončení započaté práce,účast na modelářských soutěžích

 

Klubíčko

Dopolední program pro věkovou kategorii 2,5 až pět let. Děti se mohou těšit na stálý časový harmonogram dne, vzdělávací témata dle Školního vzdělávacího plánu, básničky, písničky, výtvarné tvoření, hudební výchovu, pohybové a taneční aktivity. V průběhu roku se děti věnují logopedické prevenci a grafomotorickému cvičení. Spolu s dětmi poznáváme přírodu a snažíme se být s dětmi co nejvíce venku.

Podmínkou přijetí je vyplněná přihláška.

Je možné přihlásit se i během školního roku, pokud je v některém kurzu volno.

Provoz 8.30 – 12.00 hodin, pondělí až čtvrtek. Děti lze hlásit i na jednotlivé dny. Platba je pololetní. Maximální počet dětí je 12.

Angličtina Papouch

Abeceda a výslovnost, rozšiřování elementární slovní zásoby, tvoření vět, vedení dialogu, práce se slovníkem, písničky, říkanky, rozpočítávala, výuka a procvičování daných okruhů: pozdravy, barvy, čísla, oblečení, hračky, lidské tělo ,rodina, doprava, škola ,zájmy, Vánoce, Velikonoce, volný čas.

 Šerm

Cílem tréninku je poznat techniku  boje, se zbraní i bez ní, to je spojeno i s poznáváním historie samotné. Trénink směřuje hlavně jako příprava a průprava na další šermířské tréninky v klubu. Děti se mohou rozhodnout, zda je tento sport bude bavit i bez nákupu drahého vybavení.

 

Klubko

Pohybové činnosti- překážkové dráhy, hry s míčem, soutěže, tanec, výtvarné činnosti-různé výtvarné techniky, seznámení s vědou a technikou-zábavné pokusy, hudební a dramatické činnosti-zpěv, hra na nástroje, improvizace, práce s fotoaparátem-focení v přírodě, portrét, úprava fotek

Otevřený klub Papouch

Cílem klubu je poskytovat dětem a mládeži prostor, v němž mohou smysluplně trávit svůj volný čas, kde mohou, získávat informace nebo najít pomoc při řešení obtížných životních situací. Program na jednotlivé dny bude upřesněn.

Dance, břišní tance

Základy tanců, choreografií, nácvik rytmu, hry na stmelení kolektivu, týmová práce – secvičení sestavy, koordinace pohybu s hudbou, vystupování a prezentace na veřejnosti, účast na soutěžích, naučit se znát své tělo, uvolnit se

Mažoretky, Taneční soutěžní týmy

Soutěžní týmy, které již vozí poháry a medaile ze soutěží. Tréninky probíhají několikrát týdně. Je to opravdu pro ty, kteří rádi soutěží a jsou ochotni obětovat i pár víkendů. Ale ty pocity na soutěžích zase stojí za to 🙂 . Kurzy probíhají pod odborným vedením pedagogů.

Badminton

Vysvětlení pravidel badmintonu, nácvik správného držení rakety, pohybové hry, reakce na směr letu míčku, krátké míče na síť, hra, smíšené čtyřhry, uzavřené turnaje

Jóga pro děti

Nácvik správného dýchání, cviky na rovnováhu a koordinaci těla, nácvik jednotlivých jógových pozic, cviky uvolňovací, rotace páteře, nácvik správného držení těla a chůze

 

Flow arts

Flow arts je pohybová forma „žonglování“, nebo tance s předměty jako jsou tyče, řetězy a nebo jiné hračky, které můžeme znát z filmů, kde se pro boj používá nástroj jiný, než je střelná zbraň. Naučí koordinaci nejen rukou, ale celého těla. Rozvíjí rovnováhu těla a ohebnost.

Sport a Fitness

Fitness, kruhové tréninky, koloběžky, badminton, míčové a další hry v přírodě nebo tělocvičně, jak se cvrnkají kuličky… toto a spoustu dlašího si pro děti připravili dva pedagogové, Martin a Blanka.

Zábavné tvoření

Děti si v kurzu vyzkouší různé výtvarné techniky, výroba z korálků, koláže, malování na textil, dekupáž, fimo a další…

 Hravá věda

Zajímavé pokusy v přírodě i v učebně. Zajímavosti o přírodě. Letos bychom rádi vytvořili Hmyzí domeček a vyzkoušeli si něco nového. A opět zasázíme nějaké dobroty a pak si z nich uvaříme.