Příměstské tábory 2020 – s dotací

Příměstské tábory spolufinancované z grantu MPSV

Prostřednictvím MAS – Střední Polabí, z. s. jsme zažádali o podporu projektu Příměstské tábory. Naše žádost byla schválena a realizace projektu Příměstské tábory DDM, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009673, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“), bude probíhat od 1.10.2018 nejpozději do 30.9.2021

 

Díky tomu Vám můžeme nabídnout příměstské tábory za cenu (800 Kč/týden). Z grantu není hrazeno stravování, výlety, nájemné.  Podmínkou účasti na táboře je vazba obou rodičů na trh práce.

Tábory jsou určeny pro všechny děti navštěvující ZŠ do 15 let (včetně dětí z přípravných tříd a dětí se sociálním či zdravotním znevýhodněním).

Kapacita jednotlivých turnusů je 20 míst.

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo příměstského tábora, zašlete nám prosím vyplněnou a podepsanou (oběma rodiči, pokud žijí ve společné domácnosti) přihlášku, souhlas GDPR, potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o zaměstnání (OBA rodiče), monitorovací list (JEDEN z rodičů) v elektronické podobě na adresu mddmbrandys1@seznam.cz

 

7.-10.7.2020          4 volných míst

Roztančené léto I.

Vede Sára a Bára Žabová. Léto plné pohybu, soutěží, choreografie, zakončené vystoupením pro rodiče. Tábor se koná na Sokolském hřišti. !! Provoz tohoto tábora je 7 – 17 hodin

7.-10.7.2020       OBSAZENO

Pevnost Boyard

Otec Fura vás povede celý týden k úspěšnému zakončení táborové hry a k pokladu. Tábor se koná v Rybářské klubovně. Vedoucí Jana Olšová a Adéla Gürtlerová.  !! Provoz tohoto tábora je 7 – 17 hodin

13.-17.7.2020       OBSAZENO

České pohádky křížem krážem

PT s taneční tématikou . Celým týdnem nás budou provázet pohádkové postavy. Zažijeme spoustu legrace a zábavy. Tábor vede Denisa Valešová a Veronika Daňková. Koná se na sokolském hřišti.

13.-17.7.2020

Cirkus na kolečkách I.    OBSAZENO

Vede Tereza Vajglová a Jana Olšová. Tábor plný žonglování, her, soutěží. Děti si vyzkouší, jak se točí s poikami , o čem je flow arts a na závěr si připraví vystoupení pro rodiče. Určeno pro kluky i holky od 6 let. Rybářská klubovna.

 

20.-24.7.2020                OBSAZENO

Jak vycvičit draka

Napříč pohádkou jak vycvičit draka. Užijeme si svět Vikingů, kde nás čeká spousta her a zábavy. Tábor vede Denisa Valešová a Sára Havlíčková. Koná se na Sokolském hřišti.

3.-7.8.2020                  OBSAZENO

Angličtina hrou

Celý týden se budete seznamovat s různými anglicky mluvícími zeměmi, plnit týmové úkoly, dozvíte se různé zajímavosti, naučíte nová slovíčka. Pro děti od 6 let. Tábor vedou zkušené lektorky Adéla a Markéta Ambrožovy. Koná se v Rybářské klubovně.

3.-7.8.2020

Roztančené léto II.     OBSAZENO

Vede Sára a Bára Žabová. Léto plné pohybu, soutěží, choreografie, zakončené vystoupením pro rodiče. Tábor se koná na Sokolském hřišti.

 

10.-14.8.2020    OBSAZENO

Sportovní

Každý den si děti vyzkouší jiný druh sportu (badminton, basketbal, štafety,… Po celý týden bude probíhat táborová hra o Pohár. Vede Matěj Benedikt a Michaela Prosová. Tábor se koná v MDDM.

17.-21.8.2020

Cirkus na kolečkách II.    OBSAZENO

Vede Tereza Vajglová a Michaela Prosová. Tábor plný žonglování, her, soutěží. Děti si vyzkouší, jak se točí s poikami , o čem je flow arts a na závěr si připraví vystoupení pro rodiče. Určeno pro kluky i holky od 6 let. Rybářská klubovna.

Dokumenty k příměstským táborům s dotací:

prihlaska_PT_sdotaci

SOUHLAS GDPR

A priloha pro zamestnane Potvrzení o postavení podpořené osoby

B priloha pro vzdelavajici se- rekvalifikace Potvrzení o postavení podpo.._

C priloha pro nezaměstnane osoby které aktivně hledají práci

D priloha pro OSVČ

E-Monitorovací-list-podpořené-osoby-verze-6-3-1

F ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Posudek_o_zdravotní_způsobilosti_dítěte 

2020_stornopodminky_taboru_a_kurzu