Příměstské tábory s dotací

Příměstské tábory spolufinancované z grantu MPSV

Prostřednictvím MAS – Střední Polabí, z. s. jsme zažádali o podporu projektu Příměstské tábory. Naše žádost byla schválena a realizace projektu Příměstské tábory DDM, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009673, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“), bude probíhat od 1.10.2018 nejpozději do 30.9.2021

 

Díky tomu Vám můžeme nabídnout příměstské tábory za cenu (750 Kč/týden). Tato cena je konečná.   Podmínkou účasti na táboře je vazba obou rodičů na trh práce.

Tábory jsou určeny pro všechny děti navštěvující ZŠ do 15 let (včetně dětí z přípravných tříd a dětí se sociálním či zdravotním znevýhodněním).

Provoz táborů je 7.30 – 16.30 hodin.

Kapacita jednotlivých turnusů je 20 míst, rezervace na tábory NEDĚLÁME!

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo příměstského tábora s dotací, zašlete nám prosím vyplněnou a podepsanou (oběma rodiči, pokud žijí ve společné domácnosti) přihlášku, souhlas GDPR, potvrzení o zdravotní způsobilosti, potvrzení o zaměstnání (OBA rodiče / případně čestné prohlášení o společném bydlení), monitorovací list (JEDEN z rodičů), kopie kartičky pojištěnce v elektronické podobě , NEJPOZDĚJI DO 25.5.2019, na adresu mddmbrandys1@seznam.cz

ZASLAT SKEN, NE FOTO!!!

termín                        název                                    vedoucí                    místo              kód

  • 1.-5.7.2019       Polabské prázdniny I.     J.Olšová                    Rybářská klubovna    PPI.

 

  • 8.-12.7.2019  Polabské prázdniny II        J.Olšová                    Rybářská klubovna               PPII.

 

  • 8.-12.7.2019  Rebelové      S.+ B.Žabová                                  Sokolské hřiště          R19 

 

  • 15.-19.7.2019 Hrátky se zvířátky M.Prosová, Z.Hošková             Rybářská klubovna          HSZ  

 

  • 15.-19.7.2019  Léto s tancem I. D.Valešová, V.Daňková        Sokolské hřiště          LST I.        

 

  • 22.-26.7.2019  Léto v pohybu V.Havelcová, P.Synková                     DDM                LVP 

 

  • 29.7.-2.8.2019  Sportovní I.Nevrlková,M.Benedikt                               DDM               S19

 

  • 5.8.-9.8.2019  Pojďte děti, budeme si hrát M.Prosová,                    DDM                PDBSH 

 

  • 5.-9.8.2019       Křížem krážem světem M.Benedikt                 Rybářská klubovna   KKS

 

  • 19.-23.8.2019  Angličtina hrou A.Ambrožová, M.Ambrožová            Rybářská klubovna   AH

 

INFO + SEZNAM PT ESF

PRIHLASKA PT S ESF

SOUHLAS GDPR

Posudek_o_zdravotní_způsobilosti_dítěte

A priloha pro zamestnane Potvrzení o postavení podpořené osoby

B priloha pro vzdelavajici se- rekvalifikace Potvrzení o postavení podpo.._

C priloha pro nezaměstnane osoby které aktivně hledají práci

D priloha pro OSVČ

E Monitorovací list podpořené osoby (verze 6) (3)

F ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

2019 stornopodminky_taboru_a_kurzu