Stálé dokumenty

Na základě Zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Rozpočet příjmů a výdajů 2021

MDDM_Strednedoby_2022_2023

 

Na základě Zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme návrh rozpočtu na rok 2020 a výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021.